Als je je administratie nog overzichtelijker wil maken, kan je ook alle gegevens nog categoriseren. 

Dit doe je door op de Gegevensbeheer de categorie aan te passen. De categorie staat standaard bij alle gegevens op “Algemeen”, maar bepaalde gegevens zijn persoonlijk, andere financieel, andere over de activiteit van het lid in de vereniging. 

Als je dat bij alle gegevens aanpast en dan op “Alles opslaan” drukt, zal het overzicht bij jullie verbeteren. Dit heeft verder geen invloed op het inschrijfformulier of andere plekken waar deze informatie wordt opgevraagd, alleen maar voor het overzicht voor het bestuur.