Via het knopje ‘Importeren’ kun je snel en gemakkelijk een Excel-bestand invoegen in Codex. Wanneer je op de ‘Importer’ pagina bent, kun je een Excel-bestand invoegen in de formaten .xls of .xlsx. De eerste rij moet altijd een interne naam zijn voor de variabele. Om het iets makkelijker te maken, is hier een lijstje van geadviseerde interne namen voor je variabelen.

Een Excel-bestand kan er zo uit zien:

Hierna importeer je dit Excel-sheet naar de Importer. Er komt een scherm waarbij je je gegevens eventueel kan koppelen aan verschillende andere variabelen. Ook kun je kiezen om een nieuw gegeven te maken of om het gegeven totaal niet mee te rekenen.

Onderaan klik je op de button ‘importeren’ en je bent klaar!

Heb je een probleem met het importeren van datums, omdat deze als ‘getal’ worden weergegeven in de importer?

Gebruik dan de functie TEXT in je Excel sheet om de datumkolom eerst goed te formatteren, vanuit een tweede kolom. Als je een lege kolom hebt in Kolom A en datums in kolom B, kan je per cel in kolom A de datum velden als tekst toevoegen met de volgende formule:

=TEXT(B2;"jjjj-mm-dd uu:mm")

en dat herhalen voor alle cellen in Kolom A. Als jjjj en uu niet werken, moet je respectievelijk yyyy en hh gebruiken (Engelse versie van Excel).

Als je dit uploadt pakt Codex dit wel goed op.

Het liefst heeft Codex sowieso datum notaties in de voor JJJJ-mm-dd (jaar-maand-dag) en datum-tijd notaties jaar-maand-dag uur:minuten.